ประกาศ

โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561

ติดต่อสอบถาม 02-818-9000